Meiko

Cosplay: Meiko

Programa: Vocaloid

Evento: Fiesta de Himitsu Partido Ichiban